อิ่มไม่อั้นอาณาจักรทุเรียน’สวนบ้านเรา’

ท่องโลกเกษตร : นั่งรถทัศนาจรชมสวน-กินอิ่มไม่อั้น ณ อาณาจักรทุเรียน ‘สวนบ้านเรา’ : โดย…ดลมนัส กาเจ

                          ต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ถูกปลูกใน “สวนบ้านเรา” ที่หมู่ 8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง เป็นแถวเรียงรายยาวจนจรดสุดตีนเขาที่อยู่เบื้องไกล แต่ละต้นห้อยผลที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมสงบยิ่งอย่างน่าเกรงขาม ว่ากันว่าที่นี่เป็นอาณาจักรแห่งทุเรียนที่มีการสะสมสายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งที่เป็นทุเรียนพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงทุเรียนลูกผสมที่ปรับปรุงสายพันยธุ์ทีหลังถึง 111 สายพันธุ์ ถือว่ามากที่สุดของประเทศไทยที่ปลูกพื้นที่เดียวกัน <<เพิ่มเติม>>

KomChatLeuk2