เป็นทุเรียนที่ว่าไม่กี่ลูกก็จะไม่ถึงผัว!!! เพราะรสชาติความหวาน อร่อย ที่ว่าไม่กี่ลูกก็จะไม่ถึงผัว