เป็นทุเรียนที่ว่าไม่กี่ลูกก็จะไม่ถึงผัว!!! เพราะรสชาติความหวาน อร่อย ที่ว่าไม่กี่ลูกก็จะไม่ถึงผัว

Share on Facebook121Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone