ธรณีไหว , นมสวรรค์ , กบหัวล้าน, ตอสามเส้า , กระเทยขั้วสั้น , ห้าลูกไม่ถึงผัวฯลฯ ใครจะเชื่อ ว่าชื่อเหล่านี้ คือชื่อของพันธุ์ทุเรียน แอท ระยอง ฉบับนี้ พาท่านไปเที่ยว “สวนบ้านเรา ” เป็นสวนที่ได้ชื่อว่า “ทุเรียนอร่อย ร้อยสายพันธุ์”
เฮียย้ง : คุณขจร พฤฒิสุขนิรันดร์ ได้เล่าความเป็นมาของสวนให้ฟังว่า แต่เดิมเป็นสวนที่พี่น้อง 11 คนช่วยกันสร้างขึ้นมา เมื่อก่อนเป็นสวนยางพารา ยางแพง ทุเรียนถูก และคนอื่นมักจะโค่นทิ้ง ทำให้สวนทุเรียนหายไป เราจึงคิดกันว่า โค่นยางพารา ปลูกทุเรียนแทน แต่ถ้าเราปลูกทุเรียนตลาด เช่น ก้านยาว หมอนทอง ชะนี เราก็ได้แค่ทำธุรกิจ ได้แค่เงิน แต่เราไม่ได้อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนที่กำลังจะหายไป พวกเราจึงหันมาปลูกและอนุรักษ์สายพันธุ์อื่น ๆ ไปด้วย ตามเจตนารมย์ของคุณแม่เฮียย้ง ทำให้เกิด “สวนบ้านเรา” ขึ้นมา <<อ่านต่อ>>

 

ขอบคุณ นิตยสาร At Rayong