หลังจากฤดูกาลซอยดอกทุเรียนได้จบลง บรรดาดอกทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่เคยได้ชูช่องดงาม ก็กลายเป็นลูกทุเรียน ลูกโต ขึ้นเต็มต้น ซึ่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยว นับตั้งแต่ออกดอกนั้นก็จะกินเวลาราวๆ 90-140 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ . . . ว่าแต่มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทาสี?

เมื่อลูกทุเรียนโตขึ้นจนอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวนั้น เราจะแยกไม่ค่อยออกว่า ลูกใหนอายุกี่วันแล้ว โดยเฉพาะ ช่วงอายุ 60 วัน ถึง 110 วัน ขนาดลูกมันจะใกล้ๆ กัน บางทีพอเราแยกไม่ออกก็จะเกิดปัญหาที่ว่า เก็บทุเรียนอ่อนไปขาย ซึ่งรสชาติก็จะเพี้ยนไป ไม่หวาน ไม่มัน เท่าที่ควร ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีที่จะแยกทุเรียนในแต่ละรุ่น เลยต้องใช้การทาสี

กระบวนการก็ไม่มีอะไรมาก แต่บางครั้งมันยากมาก เพราะเราจะแยกรุ่นทุเรียนด้วยสีต่างๆ แล้วก็นำแปรงทาสี มาทาที่ขั้วทุเรียน เช่นรุ่นแรกสีเหลือง รุ่นสองสีเเดง รุ่นที่สามสีน้ำเงินเป็นต้น แต่ปัญหามันอยู่ที่ บางลูกอยู่ปลายกิ่ง บางลูกอยู่บนยอดต้น ซึ่งสูงมาก การทำงานมันก็จะยากมากขึ้น ต้องมีต้นทุนมากขึ้น เพราะเราต้องใช้กำลังคนมากในการทาสี

สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยว พอเราเริ่มเห็นสัญญาณการร่วงของทุเรียน อย่างเช่น รุ่นแรกทุเรียนสีเหลืองร่วง ก็หมายถึงว่า ถึงเวลาที่เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกได้แล้ว ซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย

ผมว่าการปลูกทุเรียนมันยากอยู่แล้วนะ แต่ที่ยากยิ่งกว่าคือ จะมีวิธีการควบคุมคุณภาพอย่างไรให้ ทุเรียนออกมามีคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของลูกค้า ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ บางครั้งเราต้องยอมให้ผลผลิตในแต่ละต้นออกมาน้อยๆ หรือต้องใช้กำลังคนเยอะในกระบวนการเพาะปลูก เพื่อคุมคุณภาพ แต่พอเราได้เห็นความสุข ความพอใจที่ลูกค้าได้รับ ผมว่ามันเป็นเป็นความสุขของชาวสวนอย่างเรานะ
– ขจร พฤฒิสุขนิรันดร์