สายพันธุ์ทุเรียนของสวนบ้านเราแบ่งตามลักษณะพันธุ์เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มกบ            มี 21 สายพันธุ์
2. กลุ่มลวง           มี 5 สายพันธุ์
3. กลุ่มก้านยาว     มี 6 สายพันธุ์
4. กลุ่มกำปั่น        มี 8 สายพันธุ์
5. กลุ่มทองย้อย    มี 8 สายพันธุ์
6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด   มี 63 สายพันธุ์

       1. กลุ่มกบ

– กบสุวรรณ
– กบทองเพ็ง
– กบตาท้วม
– กบพิกุล
– กบเบา
– กบชายน้ำ
– กบซ่อนกลิ่น
– กบแม่เฒ่า
– กบหน้าศาล
– กบตาโห้
– กบหลังวิหาร
– กบสีนาค
– กบก้นป้าน
– กบทองคำ
– กบวัดกล้วย
– กบรัศมี
– กบตาปุ่น
– กบตาขำ
– กบงู
– กบเล็บเหยี่ยว
– กบหัวล้าน

       2. กลุ่มลวง

– ชะนี
– ย่ำมะหวาด
– รวงทอง
– ชมพูศรี
– ชะนีน้ำตาลทราย

        3. กลุ่มก้านยาว

– ก้านยาว ( พันธุ์เมืองนนท์ )
– ต้นใหญ่
– ก้านยาววัดสัก
– ก้านยาวสีนาค
– ทองสุข
– ชมภูบาน

        4. กลุ่มกำปั่น

– หมอนทอง
– กำปั่นตาแพ
– กำปั่นดำ
– กำปั่นเหลือง
– กำปั่นเดิม
– กำปั่นพวง
– ชายมะไฟ
– ปิ่นทอง

        5. กลุ่มทองย้อย

– ทองย้อยฉัตร
– อีทุย
– ทองใหม่
– นกหยิบ
– ธรณีไหว
– ทับทิม
– นมสวรรค์
– ฉัตรสีทอง

        6.กลุ่มเบ็ดเตล็ด

– พวงมณี
– สาวชมฟักทอง
– สาวชมเห็ด
– ยินดี
– สีทอง
– เมล็ดในยายปรางค์
– ฝอยทอง
– บางขุนนนท์
– ทองม้วน
– ทองแดง ( ตะโก )
– ตะพาบน้ำ
– ดาวกระจาย
– แดงสาวน้อย
– ชายมังคุด
– จอกลอย
– ขุนทอง
– เขียวตำลึง
– กระดุมทอง
– กระเทยเนื้อแดง
– กระเทยเนื้อขาว
– หางสิงห์
– อีลีบ
– อีหนัก
– ตอสามเส้า
– ทองนพคุณ
– นมสด
– เมล็ดในกระดุม
– เมล็ดในก้านยาว
– ลวงเพาะเมล็ด
– ห้าลูกไม่ถึงผัว
– หลงลับแล
– หลินลับแล
– หมอนละอองฟ้า
– สาวใหญ่
– สาวน้อย
– สาวเจ้าเนื้อ
– เมล็ดเผียน
– ไอ้เม่น
– ไอ้ใหม่
– เหลืองทอง
– อีลีบนายทิพย์
– ทูลถวาย
– กระปุกทองดี
– เนื้อเหลือง
– บางกอก
– การะเกด
– ไอ้หยิบ
– จำปา
– สาริกา
– เมล็ดอารีย์
– เมล็ดอุปถัมภ์
– ก้านสั้น
– ทองหยิบ
– จำปาใน
– ทองลินจง
– นวลทองจันทร์
– จันทบุรี1
– จันทบุรี2
– จันทบุรี3
– กระเทยขั้วสั้น
– ไอ้งวงยาว
– นวลทอง
– ทองกมล