ลูกค้าที่ซื้อทุเรียนจากสวนเราไป ทุกลูกจะมีป้าย อยู่ที่ขั้วของลูกทุเรียน ซึ่งจะมีข้อมูลระบุสายพันธุ์ และรหัสต้น โดยเลขดังกล่าวเป็นการระบุว่า ลูกทุเรียนลูกนี้ มาจาก แปลงใด ต้นใด ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่า ในแต่ละปี ผลผลิต จากต้น ใด มีคุณภาพ รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง ทำให้ในปีถัดไปเราจะสามารถควบคุมคุณภาพของทุเรียนได้  ลูกค้าเก่าหลายท่าน พอได้ ทานแล้วถูกใจกับทุเรียนลูกนี้ ก็จะทำการเก็บข้อมูลเอาไว้ แล้วปีถัดไปก็จะส่งข้อมูลมาให้ที่สวนเพื่อขอซื้อทุเรียน พันธุ์นี้ จากต้นนี้ เท่านั้น บางท่าน ก็ระบุจองกลับมาเป็นต้นเลยก็มี